Khoảng 19h ngày 17/1, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một xe khách vận chuyển hơn 20 kiện hàng đồ chơi trẻ em, thuộc danh mục cấm nhập khẩu.