Chậm lại một chút trong ngày đầu tuần này nhé Cự Giải, nếu không bạn sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng của đời sống.