Biên độ dao động giá cổ phiếu và chứng chỉ quỹ ở cả hai sàn Hà Nội và TP HCM sẽ được điều chỉnh xuống mức lần lượt 2% và 1%. Biên độ mới sẽ được áp dụng từ phiên giao dịch 27/3.