Ngày 15/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, thường xuyên kiểm tra, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực công sở; sau ngày 31/12/2007 thực hiện việc thu hồi các cơ sở nhà, đất sử dụng không đúng quy định theo thẩm quyền.