Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có quyết định đình chỉ lưu hành và yêu cầu nhà sản xuất, nhập khẩu thu hồi khẩn 3 loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đó là thuốc nhỏ mắt NEODEX 5ml, số lô 0401010, ngày sản xuất 11.10.2010, HD: 11.10.2012, SĐK: VNB-4408- 05, Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Pharmedic sản xuất, do không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu hàm lượng. Thuốc camedol 7.5 (meloxicam tablets 7.5mg), số lô: 3601, ngày sản xuất 27.08.2009, HD: 26.08.2012, SĐK: VN-3093- 07, Công ty Holden Medical Ltd., Cyprus Europe sản xuất, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế TP.HCM nhập khẩu, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan. Thuốc hoàn cứng Bá đã sơn quân hoàn 20g, số lô: 010810, HD08.2012, SĐK: V1518-H12-10, cơ sở Rạng Đông, TP.HCM sản xuất, do không đạt tiêu chuẩn chỉ tiêu về độ nhiễm khuẩn.

T.BÌNH