Theo Ban Quản lý Các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ (BQL KCX&CN) trong 2 tháng đầu năm 2010, các Khu công nghiệp (KCN) thu hút thêm 1 dự án đầu tư mới, với vốn đăng ký trên 12,9 triệu USD và 3 dự án đăng ký tăng vốn mở rộng sản xuất trên 21,9 triệu USD. Như vậy, tổng vốn thu hút (vốn đầu tư mới và vốn mở rộng) tại các KCN đến nay trên 34,8 triệu USD.

Các KCN có 186 dự án còn hiệu lực, các doanh nghiệp thuê hơn 545,3 ha đất công nghiệp với vốn đăng ký trên 1,63 tỉ USD. Tuy nhiên, vốn thực hiện chỉ đạt 35,7% tổng vốn đăng ký; trong đó, có 25 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (vốn thực hiện 113 triệu USD trên 668 triệu USD vốn đăng ký). Từ đầu năm 2010 đến nay, BQL đã tiếp các đoàn đầu tư Hàn Quốc và Singapore đến tìm hiểu chính sách đầu tư, các dự án đầu tư hạ tầng KCN tại thành phố. Tuy nhiên, tình hình “đất sạch” cho nhà đầu tư thuê còn nhiều bất cập, công tác giải phóng, san lấp mặt bằng và tái định cư chưa đạt tiến độ đề ra. Hiện nay, BQL KCX&CN Cần Thơ đang tập trung cùng các đơn vị đầu tư hạ tầng KCN để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai xây dựng hạ tầng KCN Hưng Phú I, Hưng Phú 2A, 2B và khu tái định cư 11 ha KCN Trà Nóc. Đồng thời, tiếp tục lấy mẫu kiểm tra các doanh nghiệp có vấn đề về môi trường trong KCN để có biện pháp giải quyết. BQL còn yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng KCN Hưng Phú I, Hưng Phú 2A, 2B đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung cho các KCN này... DiaOcOnline.vn - Theo Báo Cần Thơ