Tâm trạng của bạn không được ổn định lắm cho nên làm vừa lòng bạn không phải là điều dễ dàng gì. Nhưng khi đến chiều, bạn cố gằng xử sự mềm mỏng, tế nhị hơn, đồng thời bạn hãy tỏ ra quan tâm đến người khác nữa.