Một ngày hoàn hảo cho sự chuyển động và khám phá của Song Ngư.