Kết hợp với café wNw, mô hình thử nghiệm kiến trúc bằng vật liệu rẻ tiền, thi công nhanh phục vụ dân cư vùng lũ làm lán trại đồng thời có thể sử dụng làm... quán bar vừa ra đời tại...