Hanoinet - UBND Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, bến bãi, mặt nước trên địa bàn. Theo đó, mỗi m2 vỉa hè, người sử dụng phải trả 40.000-45.000 đồng một tháng.