Ăn thịt thú rừng để thể hiện đẳng cấp "VIP" từ lâu đã trở thành mốt trong giới những người lắm tiền thừa của. Một bữa ăn thịt thú rừng có giá...