Hôm nay, bạn rất nhạy cảm và thấy rõ tình cảm ngầm của một ai kia dành cho mình. Bạn cảm thấy thú vị và muốn có được khoảng không gian thật thoải mái và gần gũi bên cạnh người đó.