Hỏi:

small_6066.jpg Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam KCN Phúc Điều, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương hỏi thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ?... R>Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam KCN Phúc Điều, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương hỏi thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ?... Trả lời: Điều kiện để được XNK tại chỗ: thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3c, mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4-4-2007 của Bộ Thương mại về hướng dẫn hoạt động XNK, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của DN có vốn ĐTNN quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 của Chính phủ. Về việc sử dụng hóa đơn GTGT và hóa đơn thương mại khi làm thủ tục NK nhưng trị giá của 2 hóa đơn này có sự chênh lệch nhau, theo hướng dẫn tại điểm b, Bước 2 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ ban hành kèm theo Quyết định số 928/QĐ-TCHQ ngày 25-5-2006 của Tổng cục hải quan thì trị giá tính thuế hàng nhập khẩu tại chỗ là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn thương mại của thương nhân nước ngoài phát hành cho DN nhập khẩu tại chỗ ở Việt Nam. Đơn giá ghi trên hóa đơn GTGT do DN xuất khẩu tại chỗ lập là đơn giá sản phẩm bán cho khách hàng nước ngoài; do đó nếu có sự chênh lệch về trị giá ghi trên hóa đơn GTGT và hóa đơn thương mại của thương nhân nước ngoài phát hành cho DN nhập khẩu tại chỗ ở Việt Nam thì 2 chứng từ này vẫn được chấp thuận với điều kiện trị giá ghi trên hóa đơn thương mại không được thấp hơn trị giá ghi trên hóa đơn GTGT do người xuất khẩu phát hành.