Hỏi:Thời gian qua, gia đình tôi cải tạo nhà có vi phạm quy định về xin cấp phép xây dựng. Chỉ trong thời gian rất ngắn, UBND phường đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ. Đề nghị quý báo cho biết địa phương xử lý như vậy là đúng hay sai ?Hoàng Đức Nghĩa