Mở đầu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2008 sáng 29/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Các ngành và các địa phương không chủ quan trước diễn biến tiếp theo của thời tiết, an toàn tính mạng của đồng bào là trên hết.