Tại Quyết định 2057a/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Đồng chí Phạm Dũng đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an; Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Nội vụ...

Thu tuong bo nhiem Thu truong Bo Cong an - Anh 1

Đồng chí Phạm Dũng được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

PV