Ngày 10/4, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chỉ đạo các Tổng công ty: Cơ khí Xây dựng, Sông Hồng, Xây dựng và Phát triển hạ tầng, Bạch Đằng thực hiện cổ phần hóa.