(CATP) Sau phiên họp của Thường trực Chính phủ bàn các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán hôm 25-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định giao Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tập trung mua vào các...