Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý những dự kiến tiếp thu, giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).