Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Ke-vin Rát và phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân sẽ tiến hành chuyến thăm chính thức tới Ô-xtrây-li-a từ 13 đến 14-10-2008.