Ngày 27-3, phe người áo đỏ ủng hộ Mặt trận dân chủ thống nhất chống độc tài tiếp tục biểu tình ôn hòa bên ngoài tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bangkok nhưng số lượng chỉ còn khoảng 3.000 người.