(VietNamNet) - Ngày 30/9, đồng thời với việc khẳng định tiếp tục chính sách tiền tệ thắt chặt, Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu tập trung tháo gỡ những khó khăn về vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.