Thủ tướng vừa có Công điện khẩn yêu cầu UBND các tỉnh trong phạm vỉanh hưởngcủa bão số 7 phải rà soát, có kế hoạch sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm.