(GDVN) - Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp lãnh đạo doanh nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu, cổ phần hóa thoái vốn nhà nước được giao.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2014.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp lãnh đạo doanh nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu, cổ phần hóa thoái vốn nhà nước được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Thủ tướng khẳng định, một số bộ, cơ quan chậm triển khai việc thành lập Ban chỉ đạo, xác định giá trị doanh nghiệp, phê duyệt phương án cổ phần hóa…

Do đó, cần "khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được phân công. Rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Liên quan tình hình thực hiện nghị quyết của Chính phủ về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tại Nghị quyết Thủ tướng phê bình nhiều bộ, ngành địa phương chậm triển khai, thiếu quyết tâm gây cản trở môi trường kinh doanh, kìm hãm năng lực cạnh tranh của đất nước.

Xử lý nghiêm hành vi gian lận, trốn thuế

Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ hợp lý, bảo đảm tăng trưởng tín dụng đi đôi với bảo đảm chất lượng tín dụng theo kế hoạch đã đề ra, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng tổng cầu; đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng; xử lý hiệu quả nợ xấu; xem xét, nghiên cứu cơ cấu lại thời hạn cho vay vốn tín dụng xuất khẩu đối với doanh nghiệp xuất khẩu cá tra bị thua lỗ trong năm 2014.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính phải phối hợp với các cấp, các ngành tập trung kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, tăng cường công tác thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế, chuyển giá, gây thất thu thuế; phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước năm 2014 cao hơn dự toán, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, triệt để tiết kiệm và hiệu quả.