PN - Hỏi: Tôi năm nay 20 tuổi, cách đây hai năm được bà A nhận làm con nuôi trước sự chứng kiến của chồng, con bà A. Nay cha mẹ nuôi của tôi mất đột ngột, có để lại nhiều tài sản có giá trị nhưng không có di chúc. Xin hỏi, tôi có được đòi chia một phần di sản của cha mẹ nuôi không? Nguyễn Phương Hằng (Q.Bình Tân, TP.HCM)

Đáp: Điều 678 Bộ luật Dân sự quy định: con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định của điều 676 (thừa kế theo pháp luật), điều 677 (thừa kế thế vị) Bộ luật Dân sự. Như vậy, nếu trước đây khi nhận bạn làm con nuôi, giữa hai bên đã tiến hành thủ tục cho nhận con nuôi theo đúng quy định của pháp luật thì nay bạn mới có quyền thừa kế di sản của cha mẹ nuôi. Còn nếu khi nhận con nuôi chỉ nhận miệng thì dù có sự chứng kiến của chồng, các con đẻ của vợ chồng bà A, thì nay bạn khó có căn cứ để xin hưởng thừa kế theo pháp luật phần di sản của cha mẹ nuôi để lại. LS Lê Nguyễn Thuyền Quyên (VPLS Sài Gòn Gia Định)