KTNT - Trong quá trình thực hiện kiểm kê tài sản đền bù giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường dây 110 KV đi qua địa bàn xã Hương Thọ (Hương Trà - tỉnh Thừa Thiên - Huế), cán bộ tổ kiểm kê đền bù đã kê khống thiệt hại để rút tiền trái phép. Vậy mà sự việc đến nay vẫn chưa bị xử lý.