PNO - Ngày 5/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến đánh giá nhu cầu đào tạo trong ngành du lịch tại Thừa Thiên-Huế.

Với tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch, những năm qua du lịch Thừa Thiên Huế được quan tâm đầu tư phát triển, tốc độ tăng trưởng về lượt khách bình quân tăng khoảng 15%, doanh thu tăng 30%. Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, hiện nay số lao động ngành du lịch có khoảng hơn 33.900 người. Tuy vậy, chất lượng đội ngũ lao động trong ngành du lịch vẫn chưa đồng đều.

Theo ILO, hiện lao động không có bằng cấp, không qua đào tạo của ngành du lịch Thừa Thiên-Huế còn khoảng 18%, lao động đào tạo ngắn hạn khoảng 20%. Còn nhiều lao động thiếu kỹ thuật tay nghề cao, yếu về ngoại ngữ, kỹ năng tiếp thị…

Đại Nội Huế thu hút đông đảo du khách

Tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện có 541 cơ sở lưu trú với hơn 10.000 phòng, 9.700 lao động trực tiếp và 24.200 lao động gián tiếp. Theo đánh giá, chất lượng nguồn nhân lực chưa đạt yêu cầu cả về phía cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp sau tuyển dụng phải đào tạo lại và đào tạo mới chiếm 50%, đặc biệt là marketing và buồng phòng. Dịch vụ lưu trú thu hút nhiều lao động nhất nhưng phần lớn lao động không được đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ thấp; chất lượng đào tạo nghề vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường do thiếu kinh nghiệm thực tế…

THUẬN HÓA