Với diện tích đất sử dụng cho việc chôn cất người chết cao nhất nhì cả nước, Thừa Thiên Huế buộc...