UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Thủy Lương trả lại phương tiện tác nghiệp gồm máy ảnh, máy ghi âm và giấy giới thiệu cho phóng viên Nguyễn Đăng Khoa báo Vietnamnet, đồng thời xin lỗi vì những việc làm trái quy định của mình