ND - Ngày 17-1, Thủ tướng Chính phủ có Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu Bộ Tài chính thông báo ngay kinh phí ngân sách Trung ương bảo đảm cho các địa phương, đồng thời kiểm tra việc bố trí kinh phí của các địa phương thuộc diện tự bảo đảm kinh phíđể bảo đảm cho các hộ nghèo nhận được tiền hỗ trợ theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 15-1-2009 của Thủ tướng Chính phủ trước Tết Nguyên đán.