Liệu các ngân hàng có buộc phải phá vỡ hợp đồng với khách hàng để thực hiện Chỉ thị 03 ...