Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) đã được khởi động với những bước đi thận trọng và vững chắc nhưng theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc, phụ trách Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ, nếu không chấn chỉnh kịp thời những tồn tại hiện nay thì sẽ gây trở ngại cho sự thành công của Đề án.