Sau khi thuê mặt bằng của Trung tâm thi đấu và dịch vụ thể dục thể thao (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình) và có giấy phép kinh doanh “trò chơi điện tử”,