Hỏi:

small_9894.jpg Xin hỏi TBKTVN, hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh, nhưng trong thời hạn nộp thuế (doanh nghiệp chưa nộp) lại phải xuất trả một phần của lô hàng đó cho người bán ở nước ngoài thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng đối với số hàng phải xuất trả có đúng không?