Công ty chúng tôi ký hợp đồng với một công ty khác thực hiện bốc, xúc đất đá, than lên phương tiện vận tải để vận chuyển đi nơi khác thì thuế giá trị gia tăng áp dụng ở mức 5% hay 10%?