Công văn số 2537/TCT-PCCS ngày 29-6-2007 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc thuế GTGT hoạt động tư vấn luật cho nước ngoài.

small_2448.jpg