Ngày 30/9, ông Phạm Chí Cường - Chủ tịch Hiệp hội thép Việt Nam cho biết: Hiện nay, phôi thép dư thừa lên đến 1 triệu tấn, tương đương với 1 tỷ USD vốn lưu động của các công ty đang bị găm lại một chỗ.