Hỏi:

small_8777.jpg Công ty chúng tôi ký hợp đồng dịch vụ giám sát cho một công ty nước ngoài (thuê một doanh nghiệp Việt Nam thực hiện đơn hàng gia công), thanh toán phí dịch vụ qua ngân hàng thì có được coi là dịch vụ xuất khẩu áp thuế suất giá trị gia tăng 0% hay không? (Lê Thùy Trang, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) rả lời: Tại điểm 1.2, mục II, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định: “Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ được cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân nước ở nước ngoài và được tiêu dùng ngoài Việt Nam nếu có đủ điều kiện: cơ sở cung cấp dịch vụ phải có hợp đồng ký với người mua ở nước ngoài theo quy định của Luật thương mại; người mua nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ cho cơ sở cung cấp dịch vụ tại Việt Nam” được hưởng thuế suất 0%. Căn cứ hướng dẫn nêu trên, nếu công ty cung cấp dịch vụ giám sát cho công ty nước ngoài (thuê một công ty Việt Nam khác gia công hàng hóa), có hợp đồng ký kết theo quy định của Luật thương mại, có thanh toán tiền cung cấp dịch vụ thanh toán qua ngân hàng thì dịch vụ đó là dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%, được khấu trừ đầu vào và hoàn thuế.