Hỏi:

small_10463.jpg Cuối năm công ty thưởng cho nhân viên bằng cổ phiếu thì thu nhập từ cổ phiếu đó có bị tính thuế thu nhập cá nhân không? (Một bạn đọc ở Hà Nội)