Không ít các ý kiến cho rằng những giải pháp để cứu thị trường vừa được đưa ra vẫn chỉ là những biện pháp phụ trợ chứ chưa phải là liều thuốc thật sự cho thị trường.