Kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và ASEAN năm 2007 đạt 202,6 tỷ USD, tăng xấp xỉ 26% so với năm 2006.