SGTT - Ngày 15.10, sau khi thảo luận và xem xét tờ trình của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung biểu khung thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi với một số nhóm hàng, ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua các nội dung Chính phủ đề nghị trong tờ trình này. Theo phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành một nghị quyết cho phép hạ mức khung thuế suất đối với các mặt hàng cá nhập khẩu (phục vụ chế biến xuất khẩu) thuộc các nhóm hiện có khung thuế từ 10 – 26% và từ 10 – 27% xuống còn 0 – 26% và 0 – 27%. Mặt hàng than gáo dừa và da cá sấu được hạ khung thuế suất thuế nhập khẩu xuống còn 0 – 25%. Chính phủ sẽ căn cứ vào khung thuế suất này để ra các quyết định điều chỉnh tùy từng thời điểm thích hợp để đẩy mạnh xuất khẩu và không gây khó khăn cho sản xuất trong nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thảo luận tờ trình của Chính phủ về dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo tờ trình, Chính phủ đề nghị áp dụng mức thuế suất 5% đối với nhà ở cho học sinh, sinh viên, công nhân tại các khu công nghiệp, và mọi dự án xây dựng nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp, không phụ thuộc vào địa bàn đầu tư đều được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức cao nhất (thuế suất 10%, miễn thuế bốn năm và giảm tối đa chín năm tiếp theo). Mặc dù có một số ý kiến cho rằng, không nên hỗ trợ cho các doanh nghiệp, mà nên có chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng được thụ hưởng: sinh viên, người nghèo… nhưng ý kiến kết luận cuộc họp của lãnh đạo Quốc hội vẫn nhất trí với tờ trình của Chính phủ để trình nội dung trên ra Quốc hội thông qua.

M. Quân