[Kênh14] – Hie hie, cả hai “vô tình” “đọ giọng” đấy ạ!