Thùy Chi là sản phẩm của thế hệ trẻ sống, giao lưu và giải trí bằng mạng Internet.