VIT - Tân Hoa xã cho biết, cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng đã khiến cho toàn thế giới nhìn nhận lại mối hiểm họa do việc thiếu giám sát tài chính gây ra, cũng làm cho những “thiên đường trốn thuế” truyền thống như Thụy Sỹ trở thành một trong những tiêu điểm của việc cải cách hệ thống tài chính toàn cầu.