Tôi không dám nhận mình là người khôn ngoan, sắc sảo... Tôi cũng còn đang rất trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi có may mắn đã được học trong một môi trường đại học tốt...