Năm 1996, anh Hoàng Hương Việt lúc ấy còn là Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin Quảng Nam-Đà Nẵng cùng tôi phác họa ý tưởng Chương trình Nghệ thuật tác phẩm âm nhạc Phan Huỳnh Điểu sẽ ra mắt tại Nhà hát Trưng Vương vào tháng 9-1996...