Bạn đang phải làm một bài thuyết trình về sản phẩm kinh doanh của mình. Mục đích của bài thuyết trình là để thu hút được càng nhiều khách hàng càng tốt. Bạn phải chuẩn bị những gì đây?