Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đoàn đại biểu Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN đang tham dự Hội nghị Không chính thức Tư lệnh lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 7 (ACDFIM-7) tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và đánh giá cao kết quả hội nghị ACDFIM-7 và cho rằng thành công của hội nghị sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 với ba trụ cột chính là an ninh chính trị-kinh tế-văn hóa xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN theo lộ trình, hiện nay các nước ASEAN đang đứng trước những thách thức về an ninh phi truyền thống như khủng bố, cướp biển, đối phó sự biến đổi khí hậu, dịch bệnh... Các thách thức này không thể giải quyết bằng nỗ lực của mỗi quốc gia riêng lẻ mà đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Những kết quả đạt được tại ACDFIM-7 là nền tảng, cơ sở đẩy mạnh sự hợp tác quân đội các nước ASEAN, cùng nhau ứng phó với các thách thức phi truyền thống. Bên cạnh việc tích cực triển khai có hiệu quả hoạt động hợp tác nội vùng trên cơ sở những thỏa thuận đã đạt được tại ACDFIM-7, các nước ASEAN cần mở rộng hoạt động hợp tác với các đối tác bên ngoài khu vực trong lĩnh vực đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, trên cơ sở hợp tác cùng phát triển. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, những thành công của các hội nghị ACDFIM, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN mở rộng sẽ góp phần thiết thực vào xây dựng nền hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới. Thay mặt lãnh đạo lực lượng Quốc phòng ASEAN, Thiếu tướng Haji Aminudin Isan, Tư lệnh lực lượng vũ trang Hoàng gia Bruney, nước chủ nhà đăng cai ACDFIM-8 khẳng định, những kết quả tốt đẹp đã đạt được tại ACDFIM-7 sẽ là nền tảng vững chắc cho những bước tiến mạnh mẽ trong hợp tác quốc phòng giữa các nước ASEAN trong thời gian tới./. Xuân Khu (Vietnam+)