XHTTOnline: Cũng như mọi sản phẩm khác, sau một thời gian gia mắt Microsoft sẽ tung ra các bản cập nhật vá lỗi, bổ sung những tính năng mới, giúp nâng cao hiệu suất của sản phẩm. Mới đây Microsoft đã tung ra bản cập nhật Service Pack 1 (SP1) cho Microsoft Office 2007....